48143 Münster
Domplatz 10

LWL-Museum für Kunst und Kultur  

Het LWL- Museum für Kunst und Kultur, gesponsord door de regionale vereniging Westfalen-Lippe, ontwikkelde zich als rijksmuseum van de Westfaalse provincievereniging, op basis van de belangrijke collecties van de Westfaalse kunstvereniging en de vereniging voor geschiedenis en oudheden van Westfalen. Het oorspronkelijke gebouw uit 1908 werd in 1974 uitgebreid. In 2009 werd de uitbreiding echter afgebroken omdat het niet meer voldeed aan de eisen voor museum- en tentoonstellingsactiviteiten en werd het vervangen door het huidige museumgebouw, ontworpen door het architectenbureau Volker Staab. Het nieuwe museum, waarin het atrium van het oorspronkelijke gebouw is geïntegreerd, werd in 2014 geopend.

Het museum toont kunstwerken en cultureel belangrijke voorwerpen van de vroege middeleeuwen tot nu. De Moderne Galerij bevat schilderijen uit het Duitse impressionisme (Liebermann, Slevogt, Corinth), expressionisme (Die Brücke, Der blaue Reiter, August Macke) en de Bauhaus-periode, maar ook kunst uit de jaren ‘50, de internationale avant-garde en het heden. Het museum, dat werd opgericht om de geschiedenis en de Westfaalse kunst te bewaren en te onderzoeken als onderdeel van het cultuurbeleid van het Pruisische zelfbestuur, heeft internationaal aanzien verworven door zijn collecties en tentoonstellingen, waaronder het tienjaarlijkse Skulptur.Projekte Archiv (sculpture-projects-archiv.de), dat locatiegebonden kunst in de openbare ruimte presenteert.

An diesem Ort

ma 20. mei 2024 11:00 Uhr
Münster LWL-Museum für Kunst und Kultur  

Stefan Rethfeld TU-ingenieur, architect, journalist

Architektoeren
do 23. mei 2024 20:00 Uhr
Münster LWL-Museum für Kunst und Kultur  

Sebastian Hennemann, Melissa Hart Violoncello, muzikaal arrangement, Spoonman DJ Elektronische muziek, Willie Stark, Tanya Kupra, Solomon Quaynoo Choreografie, dans, Joachim Goldschmidt/ProArtiSt Dramaturgie, concept, Katha Töws Video

Oud.Nieuw