zo 19. mei 2024 12:00 uur
Münster Apostelkerk
Gratis entree, giften

In Spiritus Sanctus

Pinksteren – het feest van de Kerk en de Heilige Geest – inspireerde ook Johann Sebastian Bach direct en indirect in zijn orgelwerken. In de bekende Prelude en Fuga in Es groot wordt de Drie-eenheid, daarmee ook de Heilige Geest, aan de hand van motieven geïnterpreteerd in snelle figuren. Het Concerto in C groot is een orgeltranscriptie van een vioolconcert van Antonio Vivaldi met verbluffende tot in de puntjes gecomponeerde cadenzen.

Konrad Paul is cantor in de Apostelkerk Münster en districtscantor in de Evangelische Kerkengemeenschap Münster. Sinds 2019 is hij cantor in de Apostelkerk Münster en districtscantor in het Evangelische Kirchekreis Münster. Hij dirigeert het koor van de Apostelkerk, het Alteroffener Chor Münster en het kamerorkest van de Apostelkerk. Hij treedt regelmatig op als organist in binnen- en buitenland.

Musici

Konrad Paul Orgel

Programma

Bach: Concerto Nr. III C-Dur, BWV 594 | Schübler-Choral „Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter“, BWV 650 | Präludium und Fuge Es-Dur, BWV 552

Apostelkerk

48143 Münster
Neubrückenstraße 5

De Apostelkerk is de belangrijkste protestantse kerk in de stad Münster en de eerste gotische hallenkerk in Westfalen. Het werd gebouwd als Franciscaner kloosterkerk en was vanaf 1517 de kerk van de Minorieten. Het klooster doorstond de Reformatie en de ‘wederdopers’ van 1533 tot 1535. Na plunderingen en beschadigingen werden de kerk en het kloostergebouw tussen 1536 en 1538 opgeknapt. In 1811 werd het Minorietenklooster in het kader van de secularisatie opgeheven en werd de kerk verwereldlijkt. Na de restauratie door Karl Friedrich Schinkel werd de kerk opnieuw ingewijd als protestantse kerk voor de Pruisische militaire gemeenschap. Sinds 1840 behoort het tot de protestantse burgerlijke parochie. In 1922 kreeg het de naam ‘Apostelkirche’. In de daaropvolgende jaren werden de 19e eeuwse inrichtingen grotendeels verwijderd. Zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog werd de Apostelkerk in 1949 opnieuw ingewijd, de wederopbouw werd in 1960 voltooid. De kerk is nagenoeg onversierd, het duidelijk gestructureerde kerkinterieur wordt overspoeld met licht. De gewelfschilderingen, die tot de mooiste in de regio behoren, dateren uit de 16e en 17e eeuw. Harmonieus in het middeleeuwse kerkinterieur passen het koor, dat tussen 1976 en 1979 werd heropgericht door Heinrich Gerhard Bücker, de gebrandschilderde ramen uit de jaren 1990 en het raam boven de doopvont, dat in 2015 werd ontworpen door Tobias Kammerer. Het huidige orgel werd in 1968 gebouwd door de firma Paul Ott uit Göttingen. Het bevindt zich op de orgelzolder boven het middenschip, heeft 36 stemmen op drie manualen en een pedaal en mechanische tractuur.