za 18. mei 2024 11:30 uur
Münster Prinzipalmarkt
Gratis entree, giften

Kurrende am Prinzipalmarkt – Jeudgkoor op de Prinzipalmarkt

Gerhild Romberger

Jeugdkoren, straatmuziek: ze komen ‘aanrennen’ om te zingen op de Prinzipalmarkt, jongens en meisjes van de Domkoren. Op verschillende plekken in het ‘beste salon’ van Münster voeren ze wereldlijke en geestelijke stukken van Bach en anderen uit – naar het voorbeeld van de Kurrenden.

Kurrenden – van het Latijnse ‘currere’, wat ‘lopen’ betekent – zijn loopkoren. Oorspronkelijk verwees het woord naar een koor op protestantse scholen dat bestond uit arme leerlingen. De jongens reisden van huis tot huis en brachten mensen een serenade in ruil voor een donatie, namen deel aan de muzikale organisatie van kerkdiensten of zongen voor rijke burgers op verjaardagsfeestjes en begrafenissen in ruil voor een donatie. Met dit inkomen financierden ze een groot deel van hun schoolgeld. Martin Luther wordt gezien als een rolmodel van een Kurrende-zanger. Johann Sebastian Bach was ook leerling van de Latijnse school in Eisenach tot 1695 en lid van het Chorus Musicus ‘Laufsänger’.

De Capella Ludgeriana, het jongenskoor, en het meisjeskoor van de Dom van Münster zingen in kerkdiensten en Domconcerten en nemen deel aan samenwerkingsprojecten met het Theater Münster.

Musici

Capella Ludgeriana. Knabenchor am Dom zu Münster
Mädchenchor am Dom zu Münster
Alexander Lauer, Verena Schürmann, Jutta Potthoff Dirigent

Prinzipalmarkt

Münster
Prinzipalmarkt

De Prinzipalmarkt van Münster, met zijn karakteristieke puntgevels en bogen, staat nu op de lijst van monumenten en is het traditionele economische en politieke centrum van Münster. Het is de thuisbasis van het historische stadhuis met de Vredeszaal en tal van winkels en restaurants. Hier worden staatsgasten ontvangen en stadsfeesten gevierd, hier wordt geflaneerd en gewinkeld. In 2015 kende de Europese Commissie het Europees Erfgoedlabel toe aan de stadhuizen van Münster en Osnabrück als ‘monumenten van de Vrede van Westfalen’ (1648). Het stadhuis van Münster was tijdens de vredesonderhandelingen en de ondertekening van het verdrag het toneel van maatschappelijke en historische gebeurtenissen. Hier werd op 15 mei 1648 de Spaans-Nederlandse Vrede vastgelegd en uitgeroepen. De Vrede van Westfalen is de naam van alle vredesverdragen die tussen 15 mei en 24 oktober 1648 in Münster en Osnabrück werden gesloten en die een einde maakten aan de Dertigjarige Oorlog in Duitsland en tegelijkertijd aan de Tachtigjarige Oorlog van Nederland. Het betekende het einde van het tijdperk van confessionele oorlogen in Centraal-Europa en creëerde de basis voor religieuze tolerantie in heel Europa.