ma 20. mei 2024 10:00 uur
Münster Sint-Paulusdom
Er is natuurlijk geen toegangsprijs voor liturgische evenementen.

Pontificale Mis

In de pontificale mis, de plechtige mis die wordt gehouden door de bisschop van een bisdom, draagt hij de pontificalen, de bischopsstaf en mijter, en zit hij op de bisschopsstoel, de cathedra. Het kapittel van de kathedraal en alle verzamelde priesters concelebreren; ze dragen gezamenlijk een mis op. 

Het Santini Ensemble van Münster Kathedraalmuziek zingt werken uit de Santini Collectie, die is ondergebracht in de Diocesane Bibliotheek van Münster, onder leiding van kathedraaldirigent Alexander Lauer: het ‘Hodie completi sunt dies Pentecostes’ met dubbelkoor van Romolo Naldi, het achtstemmige ‘Veni Sancte Spiritus’ van Ludwig Senfl en, als ordinarium, de ‘Missa in A’ voor twee koren van Bachs Italiaanse tijdgenoot Pompeo Cannicciari. Kathedraalorganist Thomas Schmitz speelt als slot Bachs fantasie ‘Komm Hl. Geist’.

Het Santini-Ensemble van Münster Kathedraalmuziek bestaat uit zangers en musici die vergeten muzikale schatten uit de Santini-collectie ten gehore zullen brengen, voornamelijk renaissancemuziek van Italiaanse meesters, die muziekbibliothecaris Burkard Rosenberger opnieuw toegankelijk zal maken uit de talloze manuscripten en drukken in de collectie. In samenwerking met de dirigent van de kathedraal, Alexander Lauer, voert het ensemble, dat zich op de historische uitvoeringspraktijk baseert, de gewijde werken regelmatig op in de liturgie van de Sint-Paulusdom in Münster.

Musici

Santini Ensemble
Thomas Schmitz Orgel
Alexander Lauer Dirigent

Programma

Pompeo Cannicciari (1670–1744): Missa in A | Romolo Naldi (ca. 1560–1612): Alleluia, hodie completi sunt dies Pentecostes | Ludwig Senfl (ca. 1490–1543): Veni Sancte Spiritus | Bach: Fantasia super „Komm Hl. Geist“, BWV 651

Sint-Paulusdom

Münster
Domplatz

De Sint-Paulusdom, met zijn Baumbergse zandstenen muren en groene koperen dak, is het historische centrum van Münster. De kathedraal is sinds de vroege middeleeuwen de zetel van de bisschop van Münster. In opdracht van Karel de Grote bracht Ludgerus rond 800 het christendom naar Westfalen en bouwde hij de eerste kerk in Münster. Het huidige kathedraalgebouw is de derde kathedraal op de domheuvel; de ruime driebeukige basiliek werd in 1225 ingewijd. De kathedraal werd bijna volledig verwoest in de Tweede Wereldoorlog en werd in zijn huidige vorm herbouwd tot 1956.

Met zijn torens (ca. 1200), het langgerekte middenschip en de twee transepten is de Sint-Paulusdom een typisch voorbeeld van laatromaanse architectuur. De hoofdingang, het zogenaamde paradijs, en de zuidelijke gevel van het oostelijke dwarsschip werden in de 16e eeuw opnieuw ontworpen, uitgebreid en versierd met beeldhouwwerken. Boven het paradijs, op de zuidelijke muur van het westelijke dwarsschip, bevindt zich een symbolische sculpturale decoratie uit de tijd van de bouw van de kerk. In de middeleeuwen werd in het voorportaal van het paradijs de kerkvergadering gehouden, waar de rechter oordeelde over geestelijke misdrijven in het bisdom. Het huidige hoogaltaar bevat 14e-eeuwse beelden van apostelen uit het reliekschrijn in het voormalige hoogaltaar, dat zich nu in het historisch oudste deel van de kerk bevindt, het westelijke koor. Het werd rond 1956 ontworpen door Emil Stephan in verband met de verbouwing van het koor en de katheder van de bisschop, die zijn ambt van leraar belichaamt. Op het gebied van hedendaagse kunst moeten vooral de raamcycli voor de kruiskapel, de drie Galenkapellen en aangrenzende ramen van glaskunstenaar Georg Meistermann (1985–1990) en de kruiswegstaties van Bert Gerresheim (1995/96) in de kooromgang van de kathedraal genoemd worden.